Bezpłatne szkolenia dla bezrobotnych

Bardzo dobrą propozycją dla osób poszukujących pracy są kursy dla bezrobotnych. Organizowane są one przez różne ośrodki szkoleniowe, zajmujące się doradztwem zawodowym. Ich działalność edukacyjna jest dofinansowywana ze środków Unii Europejskiej, dlatego zwykle są one bezpłatne.

Najbardziej popularne instytucje oferujące szkolenia dla bezrobotnych to:
– Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
– Informatyczne Centra Informatyczne (ICE),
– Akademickie Biura Karier (ABK),
– Ochotnicze Hufce Pracy (OHP) ,
– Europejski Portal Mobilności Zawodowej (EURES).

Szkolenia proponowane przez wyżej wymienione instytucje obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny, który z pewnością pomoże zaplanować ścieżkę twojej kariery zawodowej i utorować drogę do znalezienia odpowiedniej pracy. Kursy dla bezrobotnych dotyczą m. in. następujących zagadnień:

– Planowanie kariery zawodowej,
Doskonalenie zdolności interpersonalnych i rozwój osobisty;  sztuka negocjacji, radzenie sobie ze stresem,
Umiejętne korzystanie ze źródeł internetowych oraz poszukiwanie ofert pracy w Internecie,
Doradztwo w sprawie poszukiwania pracy; Gdzie szukać ofert? Jak przygotować dokumenty aplikacyjne? Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?
Zmiana zawodu; Jak podjąć decyzję o zmianie zawodu ? Które zawody są przyszłościowe?
Zajęcia warsztatowe doszkalające do zawodu.

Odpowiednio wykwalifikowani doradcy pomogą również zdobyć szereg informacji związanych z założeniem własnej firmy. Uzyskasz od nich informacje na temat kolejnych kroków, pozwalających przygotować i zrealizować efektywny biznesplan.

Projekty szkoleniowe zaplanowane są tak, aby trafiać bezpośrednio do słuchacza. Uczestnik kursu otrzymuje szereg materiałów poglądowych oraz poradników dla bezrobotnych, które pomogą mu w przyjemny sposób zapoznać się z materiałem przedstawionym na szkoleniu oraz zdobyć nowe umiejętności przydatne w zawodzie.

Categories
    Search
    Archives